Result :


-Mrs KLMNO - Pretty good
-Mr VWXYZ - Pretty good
-Mrs ABCDE - Fair
-Mr FGHIJ - Insufficient

Merit Profiles :


Mrs KLMNO

MentionPercent of vote
Excellent20%
Good30%
Pretty good16.67%
Fair10%
Insufficient6.67%
To Reject16.67%

Majority mention is : Pretty good

Mr VWXYZ

MentionPercent of vote
Excellent10%
Good30%
Pretty good16.67%
Fair13.33%
Insufficient13.33%
To Reject16.67%

Majority mention is : Pretty good

Mrs ABCDE

MentionPercent of vote
Excellent6.67%
Good13.33%
Pretty good20%
Fair26.67%
Insufficient13.33%
To Reject20%

Majority mention is : Fair

Mr FGHIJ

MentionPercent of vote
Excellent10%
Good30%
Pretty good3.33%
Fair3.33%
Insufficient26.67%
To Reject26.67%

Majority mention is : Insufficient